Η εταιρεία Αττική Ανακύκλωση ιδρύθηκε το 2014 και δραστηριοποιείται στον χώρο της Ανακύκλωσης Αυτοκινήτων διεκπεραιώνοντας διαδικασίες

ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Η εταιρεία Αττική Ανακύκλωση είναι πλήρως αδειοδοτημένη και είναι συμβεβλημένο μέλος του συστήματος ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος). Παρέχει όλες τις πιστοποιημένες υπηρεσίες για την Απόσυρση, Οριστική Διαγραφή και Ανακύκλωση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και Φορτηγών έως 3,5 τόνων

Διαθέτει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO14001: 2015

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι στον Ασπρόπυργο Αττικής στην Οδό Μεγαρίδος 154 Τ.Κ 19300

Οι δραστηριότητες της εταιρείας καλύπτυν όλο το φάσμα της ανακύκλωσης αυτοκινήτων και μετάλλων

Ανακύκλωση Σιδήρου Scrap

Ανακύκλωση μη Σιδηρούχων Μετάλλων

Ανακύκλωση Καλωδίων

Ανακύκλωση Μπαταριών

Ανακύκλωση Καταλυτών

Εμπορία Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων

Εμπορία Μεταχειρισμένων Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων

Εμπορία μεταχειρισμένων Ελαστικών Αυτοκινήτων

 

Ο εξοπλισμός της εταιρείας περιλαμβάνει πιστοποιημένη μονάδα απορρύπανσης αυτοκινήτων και μία πλούσια γκάμα από μηχανήματα ανακύκλωσης και επεξεργασίας σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων