ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Απόσυρση Αυτοκινήτων

Οι καλύτερες

προσφορές

για την απόσυρση

του παλιού σας αυτοκινήτου

Πλούσια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών

Αναζητήστε εδώ βάσει του τύπου αυτοκινήτου σας

Μέλος του Δικτύου

ΕΔΟΕ

Εξουσιοδότηση

παράδοσης οχήματος

Αττική Ανακύκλωση

Η καινοτόμος ιδέα της εταιρείας έγκειται στο ότι έχοντας γνώση όλων των συστημάτων ανακύκλωσης θα καταφέρει να πετύχει την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου TDF από την επεξεργασία των παλαιών ελαστικών με το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος παραγωγής μέσω μίας πολύ ευέλικτης και ιδιαίτερα οικονομικής γραμμής παραγωγής εξολοκλήρου σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από Έλληνες κατασκευαστές.

Ανακύκλωση & Οριστική Διαγραφή Επιβατικού Οχήματος

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του επιβατικού σας οχήματος είναι η ταυτοποίηση του αριθμού πλαισίου, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στο σασί.

Δραστηριότητες

Ανακύκλωση & Οριστική Διαγραφή Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

Περισυλλογή Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων σε συνεργασία με Δήμους

Ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών

Εμπόριο & διακίνηση παντός είδους Μετάλλων Scrap

Λιανικό & χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Ανακύκλωση & Οριστική Διαγραφή Φορτηγού

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραλαβή του φορτηγού σας οχήματος είναι:
η ταυτοποίηση του αριθμού πλαισίου, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στο σασί

Νομοθετικό Πλαίσιο