Οριστική διαγραφή Επιβατικού Ι.Χ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ι.Χ. ΙΔΙΩΤΗ

 

Για την οριστική διαγραφή του οχήματος χρειάζονται:

α) Το Αυτοκίνητο

β) Οι Δύο Γνήσιες Πινακίδες του οχήματος

γ) Φωτοτυπία Ταυτότητας του Ιδιοκτήτη

δ) Άδεια Κυκλοφορίας Χωρίς παρακράτηση Κυριότητας

ε) Εξουσιοδότηση Παράδοσης Οχήματος Επικυρωμένη από τα ΚΕΠ

 

Εάν το όχημα παραδοθεί από άλλον εκτός του ιδιοκτήτη χρειάζεται:

α) Εξουσιοδότηση για την παράδοση του οχήματος από τον ιδιοκτήτη

 

* Πατήστε ΕΔΩ για το Έντυπο της εξουσιοδότησης παράδοσης οχήματος της

Αττικής Ανακύκλωσης

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ι.Χ. ΙΔΙΩΤΗ ΜΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

 

Για την οριστική διαγραφή του οχήματος χρειάζονται:

α) Το Αυτοκίνητο

β) Διαβιβαστικό σημείωμα από την ΔΟΥ για οριστική διαγραφή

γ) Φωτοτυπία Άδειας Κυκλοφορίας Χωρίς παρακράτηση Κυριότητας από

   την ΔΟΥ

δ) Φωτοτυπία Ταυτότητας του Ιδιοκτήτη

ε) Εξουσιοδότηση Παράδοσης Οχήματος Επικυρωμένη από τα ΚΕΠ

 

* Πατήστε ΕΔΩ για το Έντυπο της εξουσιοδότησης παράδοσης οχήματος της

Αττικής Ανακύκλωσης

Περιπτώσεις

Το Όχημα Έχει Προσωρινή Ακινησία

Σαν προσωρινή ακινησία ορίζεται η κατάθεση των πινακίδων στην ΔΟΥ

Στην περίπτωση Προσωρινής Ακινησίας ο ιδιοκτήτης του οχήματος απευθύνετε στην αρμόδια ΔΟΥ με το χαρτί Δήλωση Ακινησίας (το έγγραφο που του χορηγήθηκε όταν παράδωσε στη ΔΟΥ τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας) προκειμένου να αιτηθεί η προσωρινή ακινησία που είχε κάνει να γίνει Οριστική Διαγραφή.

Το αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ θα του χορηγήσει:

α) Φωτοτυπία Άδειας Κυκλοφορίας

β) Διαβιβαστικό σημείωμα που θα αναφέρει σε ποια Δ/νση Μεταφορών θα

διαβιβαστούν η  άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος του

 

 

Το Όχημα Έχει Παραπάνω Από Έναν Ιδιοκτήτες

Εάν υπάρχουν παραπάνω από ένας ιδιοκτήτες χρειάζεται επίσης:

α) Φωτοτυπία Ταυτότητας του κάθε Ιδιοκτήτη

β) Εξουσιοδότηση Παράδοσης Οχήματος Επικυρωμένη από τα ΚΕΠ για

κάθε Ιδιοκτήτη

 

Εάν το παραδώσει ένας από τους ιδιοκτήτες αντίστοιχα οι υπόλοιποι θα πρέπει να τον εξουσιοδοτήσουν

 

Εάν το όχημα παραδοθεί από άλλον εκτός των ιδιοκτητών χρειάζεται:

α) Εξουσιοδότηση για την παράδοση του οχήματος από τους ιδιοκτήτες

β) φωτοτυπία Ταυτότητας Εξουσιοδοτημένου

 

 

Το Όχημα Έχει Παρακράτηση Κυριότητας

Εάν Υπάρχει Παρακράτηση Κυριότητας του Οχήματος το όχημα δεν παραλαμβάνεται. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να παραλάβει από τον πωλητή του οχήματος (έμπορος, αντιπροσωπία, ιδιώτης κτλ.) μια υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι:

Το όχημα έχει εξοφληθεί και ο πωλητής ουδεμία απαίτηση έχει.

Την καταθέτει στο αρμόδιο υπουργείο μαζί με την άδεια για να σφραγίσουν την άδεια του με την σημείωση ότι αίρετε η παρακράτηση κυριότητας.

Εν συνεχεία την προσκομίζει στην εταιρεία μαζί με όλα τα άλλα  έγγραφα που απαιτούνται για να γίνει η διαδικασία της οριστικής διαγραφής.

 

Προσοχή

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4850 05/10/21

Εάν έχει παρέλθει μία εφταετία από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας με παρακράτηση κυριότητας, ο ιδιοκτήτης με μια υπεύθυνη δήλωση του θα πρέπει να δηλώνει ότι δεν εκκρεμεί καμία διαδικασία ενώπιων των δικαστικών αρχών σχετικά με την κυριότητα του οχήματος του χωρίς να χρειάζεται να προβεί σε διαδικασίες άρσης παρακράτησης κυριότητας

 

Ο ιδιοκτήτης έχει χάσει την άδεια κυκλοφορίας

Σε Περίπτωση Απώλειας Άδειας Κυκλοφορίας ο ιδιοκτήτης του οχήματος απευθύνεται στο αρμόδιο Υπουργείο  Μεταφορών και  κάνει μία υπεύθυνη δήλωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας. Εν συνεχεία του χορηγείται «Υπηρεσιακό Αντίγραφο Αδείας Κυκλοφορίας για Οριστική Διαγραφή Οχήματος» το οποίο και προσκομίζει στην εταιρεία αντί της κανονικής άδειας μαζί με όλα τα άλλα έγγραφα που απαιτούνται για να γίνει η διαδικασία της οριστικής διαγραφής

 

Ο ιδιοκτήτης έχει χάσει την μία ή και τις δύο πινακίδες

Σε περίπτωση Απώλειας και των δύο Κρατικών Πινακίδων

Ο ιδιοκτήτης προσκομίζει στην εταιρεία μια υπεύθυνη δήλωση που λέει ότι Οι Πινακίδες έχουν Χαθεί ή Κλαπεί και Δεν Παρακρατούνται Από Καμία Δημόσια Αρχή.

Εν συνεχεία ο ιδιοκτήτης κάνει δήλωση κλοπής ή απώλειας πινακίδων στην  αστυνομία και του χορηγείται Βεβαίωση Απώλειας Πινακίδων.  Οι δύο αυτές δηλώσεις προσκομίζονται στην εταιρεία μαζί με όλα τα άλλα έγγραφα που απαιτούνται για την διαδικασία της οριστικής διαγραφής.

Εάν έχει χαθεί μόνο η μία πινακίδα δεν απαιτείτε ή δήλωση του ότι οι πινακίδες δεν παρακρατούνται από καμία δημόσια αρχή

 

Το όχημα είναι καμένο

Εάν το όχημα έχει καεί από οποιανδήποτε λόγο, για την οριστική του διαγραφή απαιτείτε Πόρισμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

Έχει καεί και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Εάν έχει καεί και η άδεια του οχήματος αυτό θα πρέπει να αναγράφετε στο πόρισμα της πυροσβεστικής. Σε αυτήν την περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εκδώσει νέα άδεια που θα αναγράφει ότι εκδίδεται για οριστική διαγραφή

 

Έχει καεί η μία ή και οι δύο πινακίδες του οχήματος

Θα πρέπει πάντα να αναγράφετε στο πόρισμα της πυροσβεστικής ότι οι πινακίδες είναι καμένες. Οι καμένες πινακίδες προσκομίζονται στην εταιρεία για να γίνουν οι διαδικασίες της οριστικής διαγραφής. Εάν η μία ή και οι δύο πινακίδες δεν βρεθούν ακολουθείτε η διαδικασία απώλειας πινακίδων

 

Ο ιδιοκτήτης ή ένας από τους ιδιοκτήτες έχει πεθάνει

Η οριστική διαγραφή του οχήματος γίνετε μόνο με αποδοχή κληρονομιάς

Με την αποδοχή κληρονομιάς ο νέος ιδιοκτήτης εκδίδει νέα άδεια από το αρμόδιο υπουργείο, εν συνεχεία ακολουθούνται όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες της οριστικής διαγραφής

 

Ο ιδιοκτήτης θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική του εταιρεία

Εάν το όχημα είναι τρακαρισμένο και ο ιδιοκτήτης θα αποζημιωθεί από την ασφαλιστική του θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία για να ακολουθηθούν από μέρους της οι αντίστοιχες διαδικασίες

 

Το όχημα είναι κατασχεμένο

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος (όπως αναγράφετε στην άδεια κυκλοφορίας) δεν είναι αρμόδιος να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το όχημα

 

 

Λάθος αριθμός πλαισίου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Ο αριθμός πλαισίου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ταυτοποιήται  πάντα με τον αριθμό του σασί. Σε περίπτωση λάθους εκτύπωσης στην άδεια

Κυκλοφορίας, το λάθος διορθώνεται στο αντίστοιχο υπουργείο με υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του οχήματος ενώ σε περίπτωση εσκεμμένης παρατυπίας το όχημα δεν διαγράφεται