Ψάχνεις ανταλλακτικό από συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτου;

Αττική Ανακύκλωση

Η καινοτόμος ιδέα της εταιρείας έγκειται στο ότι έχοντας γνώση όλων των συστημάτων ανακύκλωσης θα καταφέρει να πετύχει την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου TDF από την επεξεργασία των παλαιών ελαστικών με το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος παραγωγής μέσω μίας πολύ ευέλικτης και ιδιαίτερα οικονομικής γραμμής παραγωγής εξολοκλήρου σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από Έλληνες κατασκευαστές.

Λίγα λόγια για μας

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2014 και δραστηριοποιείται ήδη στον χώρο του αυτοκινήτου διεκπεραιώνοντας διαδικασίες απόσυρση και οριστικής διαγραφής αυτοκινήτων.
Στους άμεσους στόχους της εταιρείας είναι η ανακύκλωση παλαιών ελαστικών και εν γένει η ανακύκλωση του αυτοκινήτου καθώς και η παραγωγή εναλλακτικού καύσιμου.

“Η καινοτόμος ιδέα της εταιρείας έγκειται στο ότι έχοντας γνώση όλων των συστημάτων ανακύκλωσης θα καταφέρει να πετύχει την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου TDF από την επεξεργασία των παλαιών ελαστικών με το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος παραγωγής μέσω μίας πολύ ευέλικτης και ιδιαίτερα οικονομικής γραμμής παραγωγής εξολοκλήρου σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από Έλληνες κατασκευαστές.”

αττική ανακύκλωση εταιρία

Ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών

Η καινοτόμος ιδέα της εταιρείας έγκειται στο ότι έχοντας γνώση όλων των συστημάτων ανακύκλωσης θα καταφέρει να πετύχει την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου TDF από την επεξεργασία των παλαιών ελαστικών με το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος παραγωγής

Δραστηριότητες

Ανακύκλωση & Οριστική Διαγραφή Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

Ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών

Λιανικό & χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Περισυλλογή Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων σε συνεργασία με Δήμους

Εμπόριο & διακίνηση παντός είδους Μετάλλων Scrap

Οριστική διαγραφή επιβατικού οχήματος

Οριστική διαγραφή

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του επιβατικού σας οχήματος είναι η ταυτοποίηση του αριθμού πλαισίου, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στο σασί.

Για την παράδοση του επιβατικού σας οχήματος σας στο κέντρο της Αττικής Ανακύκλωσης πρέπει να διαθέτετε τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Άδεια Κυκλοφορίας πρωτότυπη χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας/των του/των ιδιοκτήτη/των
 3. Το έντυπο της Αττικής Ανακύκλωσης συμπληρωμένο και θεωρημένο με το γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη από ΚΕΠ ή Αστυνομία εις διπλούν.
 4. Αρ. Λογαριασμού και ΙΒΑΝ τραπέζης του ιδιοκτήτη (αν δεν υπάρχει λογαριασμός τραπέζης στο όνομα του ιδιοκτήτη τότε απαιτείται εξουσιοδότηση σε όποιον θέλετε να παραλάβει τα χρήματα και φωτοτυπία της ταυτότητάς του)
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλον εκτός του ιδιοκτήτη.
  Αν το όχημα ανήκει σε παραπάνω ιδιοκτήτες από έναν τότε ο κάθε ιδιοκτήτης φτιάχνει 1 σετ εγγράφων ο καθένας (2, 3, 4 και 5).

Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε περίπτωση:

 • Προσωρινής ακινησίας
 • Απώλειας Άδειας ή/& πινακίδων
 • Παρακράτησης Κυριότητας

Οριστική διαγραφή με προσωρινή ακινησία

Στην περίπτωση που έχετε κάνει Προσωρινή Ακινησία για το όχημα τότε πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ με το χαρτί «Δήλωση Ακινησίας» (το έγγραφο που σας χορηγήθηκε όταν παραδώσατε στη ΔΟΥ τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας) προκειμένου να αιτηθείτε η προσωρινή ακινησία που είχατε κάνει να γίνει ορ. διαγραφή. Το αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ θα σας χορηγήσει:

 1. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (φωτοτυπία της Άδειας Κυκλοφορίας)
 2. Διαβιβαστικό σημείωμα που να αναφέρει σε ποια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών διαβιβάστηκαν τα στοιχεία (οι πινακίδες και η πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας) του αποσυρόμενου οχήματος

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία του οχήματος (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας), όπως έχουν κατατεθεί, διαβιβάζονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών για τη διαγραφή του οχήματος.

Οριστική διαγραφή με παρακράτηση κυριότητας

Άδεια Κυκλοφορίας με παρακράτηση κυριότητας

Αν η Άδεια Κυκλοφορίας έχει ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΌΤΗΤΑΣ τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει να απευθυνθεί στον προηγούμενο ιδιοκτήτη ή στην αντιπροσωπεία που το αγόρασε για να ζητήσει τα έγγραφα για την άρση της παρακράτησης κυριότητας.

Στην περίπτωση που καταστεί αδύνατο να εντοπίσει τον πωλητή θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της περιφέρειας προκειμένου να τον καθοδηγήσουν για το τι πρέπει να κάνει.

Οριστική διαγραφή με απώλεια άδειας ή/& πινακίδων

Απώλεια άδειας κυκλοφορίας ή/& κρατικών πινακίδων

α) Απώλεια Άδειας Κυκλοφορίας

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας και κάνει Υπεύθυνη Δήλωση για την απώλεια. Κατόπιν του χορηγείται «Υπηρεσιακό αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για απόσυρση».

β) Απώλεια Κρατικών Πινακίδων

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος απευθύνεται στην αρμόδια αστυνομική αρχή και κάνει δήλωση κλοπής/ απώλειας, ανάλογα την περίπτωση. Κατόπιν εύλογου χρονικού διαστήματος του χορηγείται Βεβαίωση Απώλειας Πινακίδων. Μαζί με τη βεβαίωση αυτή προσκομίζεται στην εταιρεία και ένα παράβολο των 30,00€, το οποίο παίρνετε από τη ΔΟΥ για απώλεια πινακίδων.

Το παράβολο το προσκομίζουμε στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη διαγραφή του οχήματος και σε καμία περίπτωση δεν είναι για την εταιρεία.

 

Ανακύκλωση & Οριστική Διαγραφή Φορτηγού

Οριστική Διαγραφή Φορτηγού

Δείτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την διαγραφή του φορτηγού σας

Οριστική διαγραφή

Οριστική διαγραφή με παρακράτηση κυριότητας

αττική ανακύκλωση οριστική διαγραφή φορτηγού

Οριστική διαγραφή με προσωρινή ακινησία

Οριστική διαγραφή με απώλεια άδειας ή/& πινακίδων ή/& βιβλιαρίου

Οριστική διαγραφή φορτηγού

Ανακύκλωση & Οριστική Διαγραφή επιβατικού οχήματος

Οριστική διαγραφή επιβατικού οχήματος

Δείτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την διαγραφή του οχήματός σας

Οριστική διαγραφή

Οριστική διαγραφή με παρακράτηση κυριότητας

αττική ανακύκλωση οριστική διαγραφή φορτηγού

Οριστική διαγραφή με προσωρινή ακινησία

Οριστική διαγραφή με απώλεια άδειας ή/& πινακίδων ή/& βιβλιαρίου

Οριστική διαγραφή

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραλαβή του φορτηγού σας οχήματος είναι:

 

 • η ταυτοποίηση του αριθμού πλαισίου, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, στο σασί
 • το μικτό βάρος του οχήματος να είναι μέχρι 3,5 τόνους.

Για την παράδοση του φορτηγού σας οχήματος σας στο κέντρο της Αττικής Ανακύκλωσης πρέπει να διαθέτετε τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Άδεια Κυκλοφορίας πρωτότυπη χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 2. Βιβλιάριο μεταβολών με πλήρη κυριότητα (δε χρειάζεται μόνο στην περίπτωση που είναι καταχωρημένο στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών μετά το 2015)
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας/των του/των ιδιοκτήτη/των
 4. Το έντυπο της Αττικής Ανακύκλωσης συμπληρωμένο και θεωρημένο με το γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη από ΚΕΠ ή Αστυνομία εις διπλούν.
 5. Αρ. Λογαριασμού και ΙΒΑΝ τραπέζης του ιδιοκτήτη (αν δεν υπάρχει λογαριασμός τραπέζης στο όνομα του ιδιοκτήτη τότε απαιτείται εξουσιοδότηση σε όποιον θέλετε να παραλάβει τα χρήματα και φωτοτυπία της ταυτότητάς του)
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλον εκτός του ιδιοκτήτη.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση με το κείμενο:

«Ως ιδιοκτήτης του ΦΙΧ υπ’ αριθμ. ………………… επιθυμώ την ορ. διαγραφή αυτού»

Αν το όχημα ανήκει σε παραπάνω ιδιοκτήτες από έναν τότε ο κάθε ιδιοκτήτης φτιάχνει 1 σετ εγγράφων ο καθένας (3, 4, 5, 6 και 7).

Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε περίπτωση:

 • Προσωρινής ακινησίας
 • Απώλεια Άδεια Κυκλοφορίας ή/& κρατικών πινακίδων ή/& Βιβλιαρίου Μεταβολών
 • Παρακράτησης Κυριότητας

Οριστική διαγραφή με προσωρινή ακινησία

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ενός φορτηγού οχήματος έχει κάνει προσωρινή ακινησία για το αποσυρόμενο όχημα, δηλαδή έχει καταθέσει πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, τότε πρέπει να μας προσκομίσει την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ» που του χορηγήθηκε όταν εκτέλεσε την πράξη και αναφέρει σε ποια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών έχει κάνει την προσωρινή ακινησία καθώς και όλες τι απαραίτητες πληροφορίες για την αναγνώριση και διαγραφή του οχήματος.

Οριστική διαγραφή με παρακράτηση κυριότητας

Βιβλιάριο μεταβολών ή άδεια κυκλοφορίας με παρακράτηση κυριότητας

Αν το Βιβλιάριο Μεταβολών ή η Άδεια Κυκλοφορίας έχει ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει να απευθυνθεί στον προηγούμενο ιδιοκτήτη ή στην αντιπροσωπεία που το αγόρασε για να ζητήσει τα έγγραφα για την άρση της παρακράτησης κυριότητας. Στην περίπτωση που καταστεί αδύνατο να εντοπίσει τον πωλητή θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της περιφέρειας προκειμένου να τον καθοδηγήσουν για το τι πρέπει να κάνει.

 

Οριστική διαγραφή με απώλεια άδειας ή/& πινακίδων ή/& βιβλιαρίου

Απώλεια άδειας κυκλοφορίας ή/& κρατικών πινακίδων ή/& βιβλιαρίου μεταβολών

α) Απώλεια Άδειας Κυκλοφορίας

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας και κάνει Υπεύθυνη Δήλωση για την απώλεια. Κατόπιν του χορηγείται «Υπηρεσιακό αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για απόσυρση».

β) Απώλεια Κρατικών Πινακίδων

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος απευθύνεται στην αρμόδια αστυνομική αρχή και κάνει δήλωση κλοπής/ απώλειας, ανάλογα την περίπτωση. Κατόπιν εύλογου χρονικού διαστήματος του χορηγείται Βεβαίωση Απώλειας Πινακίδων. Μαζί με τη βεβαίωση αυτή προσκομίζεται στην εταιρεία και ένα παράβολο των 30,00€, το οποίο παίρνετε από τη ΔΟΥ για απώλεια πινακίδων.

Το παράβολο το προσκομίζουμε στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη διαγραφή του οχήματος και σε καμία περίπτωση δεν είναι για την εταιρεία.

γ) Απώλεια Βιβλιαρίου Μεταβολών

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας και κάνει Υπεύθυνη Δήλωση για την απώλεια. Κατόπιν είτε του χορηγείται αντίγραφο του Βιβλιαρίου Μεταβολών σφραγισμένο για να αποδεικνύεται η γνησιότητα του εγγράφου είτε καταχωρείται στο σύστημα η κατάσταση της «Κυριότητας» (παρακρατημένη ή πλήρης) και του χορηγείται υπηρεσιακό αντίγραφο που το αποδεικνύει.

 

Δραστηριότητες

Ανακύκλωση & Οριστική Διαγραφή Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

Ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών

Λιανικό & χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Περισυλλογή Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων σε συνεργασία με Δήμους

Εμπόριο & διακίνηση παντός είδους Μετάλλων Scrap

Νομοθετικό Πλαίσιο

J

Pre Owned Vehicles

Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque

Brand New Cars

Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque

Leading Dealer in New & Used Cars

New & Used

Consectetur adipiscing elit. Quisque pellentesque viverra quam.

0% APR Financing

Consectetur adipiscing elit. Quisque pellentesque viverra quam.

Maintenance Packages

Consectetur adipiscing elit. Quisque pellentesque viverra quam.

Free Test Drives

Consectetur adipiscing elit. Quisque pellentesque viverra quam.

Vehicle History Reports

Consectetur adipiscing elit. Quisque pellentesque viverra quam.

Buy, Sell, Trade

Consectetur adipiscing elit. Quisque pellentesque viverra quam.

New Inventory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque pellentesque viverra quam in aliquam laoreet quis justo.

2018 Divi Lead - New

$34,000
Details
 • Vivamus suscipit tortor
 • Sed porttitor lectus nibh.
 • Curabitur arcu erat
 • Curabitur aliquet quam id dui
 • Vestibulum ante ipsum primis in faucibus

2017 Monarch - Used

$19,300
Details
 • Vivamus suscipit tortor
 • Sed porttitor lectus nibh.
 • Curabitur arcu erat
 • Curabitur aliquet quam id dui
 • Vestibulum ante ipsum primis in faucibus

2019 Nexus - New

$26,500
Details
 • Vivamus suscipit tortor
 • Sed porttitor lectus nibh.
 • Curabitur arcu erat
 • Curabitur aliquet quam id dui
 • Vestibulum ante ipsum primis in faucibus
0%

0% APR Financing

Our Trusted Brands

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque pellentesque viverra quam in aliquam laoreet quis justo.

Maintenance & Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque pellentesque viverra quam in aliquam laoreet quis justo.

 • Vivamus varius semper suscipit.
 • Aliquam erat volutpat.
 • Ut nec magna arcu.
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque viverra quam in laoreet quis justo. ivamus varius semper suscipit. Aliquam erat volutpatUt nec magna arcu. Interdum et.”
“Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Vivamus suscipit tortor eget felis”

“Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Vivamus suscipit tortor eget felis”

“Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Vivamus suscipit tortor eget felis”

Get In Touch

(888) 123-4562

Location

2345 Divi St
San Francisco, CA 94222

Email

info@diviauto.com

Hours

Mon:10am – 5pm
Tue: 10am – 5pm
Wed: Closed
Thur: 10am – 5pm
Fri: 10am – 3pm
Sat: 10am – 3pm
Sun: Closed

Send A Message

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μεγαρίδος 154,
Ασπρόπυργος Τ.Κ. 19300

Τηλ: 210-5575500

Τηλ-Fax: 210-5575700

info@attikianakyklosi.gr

Send A Message